Abrader

Added byIN Tools  Save
added by

[Aşındırıcı]. Aletleri veya diğer nesneleri taşlamak, düzeltmek, bilemek veya şekillendirmek için kullanılan, pomza veya kumtaşı gibi aşındırıcı niteliklere sahip bir taş alet.

0